विद्यार्थ्याचे नाव :यज्ञेश भोईर

विभागाचे नाव:ग्रह व आरोग्य

विभाग प्रमुख : रेश्मा हवालदार

प्रात्यक्षिक चे नाव : शेंगदाणा चिक्की तयार करणे

साहित्य: शेंगदाणा गुळ साखर तेल इत्यादी किती कदर करण्यासाठी वजन काटा सुरी घ्या पॅकिंग बॉक्स

कृती :1)सर्वप्रथम साहित्य गोळा केली

2) त्यानंतर गॅस पेटवून त्यावर कढई

3) नंतर शेंगदाणे भाजून झाल्यावर

4) त्यानंतर कढईत तीनशे ग्रॅम ग्रुप टाकले व गुळ त्यापासून घेतला

5) पॅकिंग बॉक्समध्ये दोनशे ग्रॅम चिक्की भरली