रो hidas दु mada

*सेड तयार करणे *

उद्देश :- सेड तयार करणे .

साहित्य :- वेलडिंग मशीन , वेल्डींग रोड ,l एगल ,g i पत्रे , हेग्लोज ,

कूती :- 1)आधी मापन करून घेतले .

2 )l एगल ,g . i पत्रा मापा नुसार कापून घेतला .

3)नतर एक एक फुटचे खड्डे खोदुण घेतले .

4)त्याच्या नतर त्या खड्ड्या मध्ये पोल उभे केले आणि त्याच्या मध्ये मोरटार भरले आणि एक दिवसा साठी सुखान्या साठी ठेवले दिले .

5)कापलेला एगल वेल्डिंग करून घेतली .

6)त्याच्या नतर पत्रे लावून घेतले आणि हुक लावले .