उद्देश :- स्टँड तयार करायला शिकलो .

साहित्य :- मेजर टेप मार्कर

साधने :- 1 सर्वप्रथम स्टँड बनवण्यसाठी सर्व साहित्य गोळा केले

2 त्यानंतर पाइप पट्टीला मापन करुन घेतले

3 त्याच्यासाठी पट्टी किती लागतात त्या मोजून घेतल्या

4 नंतर पाईपला मशीनच्या सहहयाने होल पाडून घेतले

5 त्यानंतर आम्ही पाईपाला वेल्डिग करुन घेतले

6 वेल्डिग करुनझाल्यानंतर आम्ही स्टँड बनवायला सुरुवात केली

नंतर आम्ही पाट्या लावल्या आणि नट फिटीनग करुन घेतले स्टँड झाल्यानंतर त्याला आम्ही कलर मारला

Costing :- 287₹ इतके आले