विटांच्या रचना अभ्यासणे व ओळंबा व लेव्हल ट्यूब आणि स्पिरीट लेव्हलंच उपयोग करणे

विटांच्या रचना अभ्यासणे व ओळंबा व लेव्हल ट्यूब आणि स्पिरीट लेव्हलंच उपयोग करणे

उपयोग :रॅप टॅप :कारण रॅप टॅप हि रचना केली कि घरामध्ये गरम होत नाहीजास्त विटा जास्त माल जात नाही. हा रॅप टॅप बॉण्ड चा उपयोग होतो.फ्लेमिश बॉण्ड : हा बॉण्ड दिसायला चांगला दिसतोमाहिती: रॅप टॅप ; हा बांधकामात रॅप टॅप म्हणून रचना आहे.ह्याची रचना एक हेडर एक ट्रेचेर असते.फ्लेमिश : हि बांध कामातील रचना आहे. ह्याची रचना एक हेडर एक ट्रेचर असते.ट्रेचर बॉण्ड : हि बद्ध कामातील रचना आहे. ह्याची राचा ट्रेचेर बाजू आणि कडेलापाऊण,पाव,अर्धा,अशी असते.हेडर बॉण्ड: ही बांधकामा मधली रचना आह. पूर्ण हेडर बाजू असते.इंग्लिश बॉण्ड : हि इंग्लिश बॉण्ड आहे. ह्या रचना एक ट्रेचेर एक हेडर अशी असते,

लेव्हल ट्यूब :उपयोग:- भिंतीची लेव्हल काढते.वलंबा :उपयोग:- भिंत स्ट्रेट आहे का ते पाहते.स्पिरीट लेवल :उपयो:- भिंत सरळ आहे का ते पाहते.

SHARE:Nov 30, 2021 | Uncategorized

उपयोग :रॅप टॅप :कारण रॅप टॅप हि रचना केली कि घरामध्ये गरम होत नाही
जास्त विटा जास्त माल जात नाही. हा रॅप टॅप बॉण्ड चा उपयोग होतो.

फ्लेमिश बॉण्ड : हा बॉण्ड दिसायला चांगला दिसतो
माहिती: रॅप टॅप ; हा बांधकामात रॅप टॅप म्हणून रचना आहे.ह्याची रचना एक हेडर एक ट्रेचेर असते.
फ्लेमिश : हि बांध कामातील रचना आहे. ह्याची रचना एक हेडर एक ट्रेचर असते.
ट्रेचर बॉण्ड : हि बद्ध कामातील रचना आहे. ह्याची राचा ट्रेचेर बाजू आणि कडेला
पाऊण,पाव,अर्धा,अशी असते.
हेडर बॉण्ड: ही बांधकामा मधली रचना आह. पूर्ण हेडर बाजू असते.
इंग्लिश बॉण्ड : हि इंग्लिश बॉण्ड आहे. ह्या रचना एक ट्रेचेर एक हेडर अशी असते,

लेव्हल ट्यूब :
उपयोग:- भिंतीची लेव्हल काढते.
वलंबा :
उपयोग:- भिंत स्ट्रेट आहे का ते पाहते.
स्पिरीट लेवल :
उपयो:- भिंत सरळ आहे का ते पाहते.

SHARE: