Mar 29, 2022 | Uncategorized

उद्देश : नवीन फूड लॅब ला प्लंबिंग करने. 

मटेरियल  : Costing प्रमाणे .. 

साहित्य : हातोडा , सीडी 

कृती : 

  1. प्रथमत ज्या ठिकाणी प्लंबिंग करायची आहे. त्या जागेचे आकृति काढावी 
  2. आकृतीप्रमाणे अंदाज खर्च काढावा. काय किती साहित्य लेगेल ते काढावे . 
  3. प्लंबिंगच्या दुकानात जाऊन  मटरिअल् आणावे. 
  4. प्लंबिंग करताना जेवढे पाइप लागेल तेवढे मार्क करून त्या जागी मार्क करून हककसव ने कापून घेणे 
  5. त्याला एल्बो जॉयनिंग साथी सोल्यूशन लावावे. सोल्यूशन लावल्याने पाणी गळत नाही 
  6. जर पाइप घरच्या खालून वर लावीचा असेल तर नेल्स कलिप्स चा वापर करावा. 

Structure :

अंदाज खर्च :

अंदाज खर्च
अ.क्रमटेरियलमालाचे मापदरकिंमत
11″ Tank Nipple16060
21″* 20 f UPVC Pipe56403200
31″ Elbow1025.5255
41″ FTA218.2836.55
51/2″ PVC Pipe2 Ft2550
6Nails Clips308240
7Sloution1150150
8Teplon Tape12020
91″ Couples319.859.4
101″ वाल2160320
111″ End Cap11515
121″ * 1/2 Reduce T13434.8
131/2″ FTA Pipe19191.2
141/2″ UPVC Pipe22040
154 Sink Coupling1250250
16PVC Elbow15050
17Besin PIpe23774.4
18sink cock1850850
5,796.35
मजुरी ( 25% )1,449
TOTAL7,245.35

Costing : 

Costing
अ.क्रमटेरियलमालाचे मापदरकिंमत
11″ Tank Nipple16060
21″* 20 f UPVC Pipe56403200
31″ Elbow925.5229.5
41/2″ PVC Pipe2 Ft2550
5Nails Clips268208
6Sloution1150150
7Teplon Tape12020
81″ Couples319.859.4
91″ वाल2160320
101″ End Cap11515
111″ * 1/2 Reduce T13434.8
121/2″ FTA Pipe19191.2
131/2″ UPVC Pipe22040
144 Sink Coupling1250250
15PVC Elbow15050
16Besin PIpe23774.4
17sink cock1850850
5,481.46
मजुरी ( 25% )1,370
TOTAL6,851.76