आर्थिंग

स्वप्निल सपकाळ

उद्देश:- निगडेच्या शाळेत IBT च्या नवीन अभ्यासक्रमात अभियांत्रिकी, गृह आरोग्य ,इलेक्ट्रिक, व शेती, या विभागासाठी आर्थिग करणे

साधने :- वायर,अर्थिंग प्लेट , रॉड, आर्थिंग पावडर

कृती:- सर्वप्रथम आम्ही अर्थिंग साठी 2 × 2 फुट चा खड्डा खोदला

2)त्यात अर्थिंग प्लेट रॉडला लावून उभी ठेवली. त्यात वीट तुकडे, अर्थिंग पावडर टाकली

3) हिरवी वायर लावून ती मेन पॉवर बोर्ड ला दिली.

4)अशाप्रकारे अर्थिंग केली.

अनुभव :अर्थिंग कशी करावी ते समजून घेतली. त्याचे महत्व समजून घेतले.

खर्च :साहित्य खर्च अर्थिंग प्लेट 150 रुपये अर्थिंग पावडर 65 रुपये हिरवी वायर100 रुपये एकूण 315 रुपये.