कृत्रिम श्वसन

पद्धती :-

1)शैफर पद्धत :-पाठीमागे दाब दिला जातो व श्वसनात मदत होते .

2)silvestar पद्धत :-समोर दाब दिला जातो .

3)तोंडाने श्वास देणे :-तोंडावर फडका ठेऊन श्वास दिला जातो .

4)मशीनच्या साहाय्याने श्वास देणे :-मशीनचा वापर करून श्वास दिला जातो .

निरीक्षण :-

प्राथमिक उपचार म्हणून वरील पद्धतींचा वापर करतात . या पद्धतींचा वापर झाल्यास त्या व्यक्तीस डॉक्टरांकडे न्यावे .

फायदे :-

1)अपघाती व्यक्तीचा जीव वाचतो .

2)तत्काल उपचार केला जातो .

3)प्राथमिक उपचार म्हणून उपयोग .

अनुमान :-

 • कृत्रिम श्वसन करण्यास शिकलो .
 • विविध पद्धती समजून घेतल्या .

वायर गेज मोजणे .

साहित्य :-वायर , वायर गेज .

कृती :-

1)सुरुवातीला वायर घेऊन तिचे इनसुलेशन काढले .

2) त्यामधील एक तार घेतली .

3) व ती वायर गेज च्या प्रत्येक खाच्यात बसवून बघितली .

4)ज्या खाच्यात घट्ट बसेल तो वेरचा गेज असतो .

उदाहरण :-

1/32 = 1 तार 32 mm ची

20/34 = 20 तारा 34 mm च्या .

निरीक्षण :-

1)वायर गेजमुळे आपणास किती mm ची वायर घ्यायची आहे ती कळते .

2)वायर गेज मोजणे महत्वाचे आहे .

र , वायर गेज .

कृती :-

1)सुरुवातीला वायर घेऊन तिचे इनसुलेशन काढले .

2) त्यामधील एक तार घेतली .

3) व ती वायर गेज च्या प्रत्येक खाच्यात बसवून बघितली .

4)ज्या खाच्यात घट्ट बसेल तो वेरचा गेज असतो .

उदाहरण :-

1/32 = 1 तार 32 mm ची

20/34 = 20 तारा 34 mm च्या .

निरीक्षण :-

1)वायर गेजमुळे आपणास किती mm ची वायर घ्यायची आहे ती कळते .

2)वायर गेज मोजणे महत्वाचे आहे .

सेल व बॅटरी चे वोल्टेज मोजणे .

साहित्य :-

6 v ,4 v च्या बॅटरी ,सेल ,वही,पेन 

कृती :-

 1. प्रथम बंद पडलेली बॅटरी घेतली .
 2. तिला +- टर्मिनल असतात .
 3. त्या टर्मिनलला multimeter च्या दोन वायरी जोडल्या व वोल्टेज चेक केले .
 4. त्याचप्रमाणे सेल चे पण वोल्टेज चेक केले .

अनुमान :-

वोल्टेज चेक करण्यास शिकलो .

पर्जन्यमापन

उद्देश :- 1)पाऊस मोजण्यास शिकणे .

2)त्याच्या नोंदी ठेवणे .

साधने :- पर्जन्यमापक ,चंचूपात्र .

कृती :-

1)पावसाचे जमा झालेले पाणी मोजून घेतले .

2)पाऊस mm मध्ये मोजतात .

3) पावसाचे सूत्र वापरुन पाऊस मोजले .

सूत्र :-

पाऊस = मिळालेले पावसाचे पाणी

फनेलचे क्षेत्रफळ *10

पर्जन्यमापक आवश्यकता :-

1)वर्षभरात किती पाऊस पडला याचा रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी .

2)पाऊस मोजता येण्यासाठी .

3)आधीच्या रेकॉर्डवरून पुढे किती पाऊस पडणार आहे याची खबरदारी मिळते .

लेवल ट्यूब

उद्देश :-

1)बांधकामाची लेवल काढण्यास शिकणे .

2)लेवल काढण्याच्या विविध उपकरणाची माहिती घेणे .

साहित्य :-

लेवल ट्यूब ,पाणी ,मार्कर इ .

कृती :-

 1. सुरुवातीला लेवल ट्यूब मध्ये पाणी भरून घेतले .
 2. नंतर मग लेवल ट्यूब चे दोन्ही टोके एकत्र करून पाण्याची लेवल करून मार्क केले .
 3. जुन्या फूड लॅब भिंतीवर 5 पॉइंट काढले .
 4. अशाप्रकारे लेवल ट्यूब चा वापर केला .

निरीक्षण :-

पाण्याची स्थिरता हे तत्व उपयोगी पडत

धूर विरहित चूल

उद्देश :-

निरधूर चुळीचे महत्त्व समजून घेणे .

साहित्य :-

 1. ज्वलन साठी लाकूड
 2. मॅच बॉक्स

कृती :-

 1. सर्वप्रथम निरधूर चुलीचे निरीक्षण केले .
 2. त्याबद्दल माहिती घेतली .
 3. सुरक्षतेबद्दल माहिती घेतली .
 4. लाकूड लाऊन माचिसणे पेटवले .
 5. निरीक्षण केले .

निरधूर चुलीचे फायदे :-

 1. धुराचा त्रास होत नाही .
 2. श्वसनाचे आजार होत नाही .
 3. इंधन बचत होते .
 4. ऊर्जा वाया जात नाही .
 5. ज्वलन व्यवस्थित होत .

सौर कुकर

सौर कुकर :-

 1. सूर्यकिरणे एकत्रित करणे .
 2. प्रकाश ऊर्जेचे रूपांतर उष्णता ऊर्जा .
 3. उष्णता अडविणे .

सौर ऊर्जा वापर :-

 1. कपडे सुखवणे .
 2. सोलार पॅनल .
 3. पिकाची वाढ .
 4. कूकिंग करणे .
 5. वॉटर हिटर .
 6. अन्न वाळवणे

सोलार कुकरचे फायदे :-

 1. इंधन बचत
 2. प्रदूषण होत नाही
 3. अनेक पदार्थ एकत्र शिजवले जाऊ शकतात
 4. अन्न शिजवताना अन्नतील पोषकतत्वे नष्ट होत नाही

 बायोगॅस संयंत्र

 • बायोगॅस म्हणजे काय ?

गाई च्या शेणपासून तयार झालेल्या जैविक पदार्थाला बायोगॅस म्हणतात .

 • बायोगॅस निर्मितीसाठी आवश्यक गोष्टी :-

1)गाईनचे शेण

2)मानवनिर्मित मैला

3) खराब फळे ,पदार्थ

4)पशुनी न खाललेली पेंड

बॅटरी मधील पाण्याची घनता मोजणे .

उद्देश :-

1)बॅटरी घनता मोजणे .

2)बॅटरी maintenance करण्यास शिकणे .

साहित्य :-

बॅटरी ,hydrometer ,नोंदवही ,पेन.

कृती:-

1)प्रथम बॅटरीमधील पाण्याची लेवल बघितली .

2)कमी लेवल असलेल्या सेल मध्ये बॅटरी वॉटर टाकले .

3)बॅटरी ला 6 सेल असतात .12 watt ची बॅटरी असते .

4)6 सेल पैकी 1 सेल वरील झाकण काढले व hydrometer च्या साहाय्याने बॅटरी ची घनता मोजली .

बॅटरी आविष्कार :-

सन 1800 मध्ये वोलटा scientist ने केला .

बॅटरी चे प्रकार :-

1)dry sell

2)liquid battery

प्लेन टेबल सर्वे

उद्देश :-

 1. नकाशा काढणे .
 2. क्षेत्रफळ काढणे .
 3. किती जागा आहे ते ओळखणे ?

साहित्य :-

प्लेन टेबल ,ट्राय पॉड ,ड्रॉइंग पेपर ,पेन्सिल ,टाचणी ,मिटर टेप ,यु पट्टी व ओळंबा ,कंपास ,इ .

,इ .

उदाहरण :-

                   

अर्थिंग करणे .

साहित्य :-

अर्थिंग प्लेट ,कोळसा ,मीठ ,पाईप,वीट,पाणी ,टिकाव ,फावडे इ .कृती :-

 1. ज्या घराची अर्थिंग करायची आहे त्या घरापासून 1.5 मी लांब खड्डा खणला .
 2. नंतर पाईप मधून अर्थ वायर टाकून प्लेटला जाइंट केली .
 3. खड्ड्याच्या मधोमध प्लेट उभी केली .
 4. प्लेटच्या बाजूने वीट टाकल्या . त्यानंतर अर्थिङ्ग पावडर टाकली व पाणी ओतले .
 5. खड्डा मातीने भरून घेतला .
 6. अशाप्रकारे अर्थिङ्ग करण्यास शिकलो .

अर्थिंगची गरज :-

 1. इलेक्ट्रिक शॉक पासून सुरक्षित .
 2. आकाशातील विजेपासून संरक्षण .
 3. 3 फेज सिस्टम चे वोल्टेज स्थिर ठेवण्यासाठी .

प्रेशर स्टोव्ह व वातीचा स्टोव्ह

 त्या स्टोव्ह मध्ये केशकर्षना मुळे तेल वातीतून वर चढते . केरिसीन पूर्ण पणे जळण्यासाठी हवा लागते . ही हवा ज्योतीला मिळाली नाही तर ज्योत पिवळी येते . व भांड्यावर काळजी जमते . ही थांवण्यासाठी वातिच्या वर दोन लंबगोलाकार जाळ्या असतात . त्या जाळ्या गरम झाल्यावर तेलाचे संपूर्ण ज्वलन होत आहे . असे समजावे . असा निळ्या ज्योतीपेक्षा जास्त असते .

वातीचा स्टोव्ह :-

प्रेशर स्टोव्ह :-

 1. पंप मारल्यास हवा जात नाही .

2) बर्नर मध्ये कचरा अडकतो .

3)बर्नर मधून गॅस व्यवस्थित न जळणे .

 उपकरण सॉकेटला जोडणे .

साहित्य :-

केबल clamp ,सोकेट ,पिलर ,नोज पक्कड ,चाचणी दिवा इ

 उपकरण सॉकेटला जोडणे .

साहित्य :-

केबल clamp ,सोकेट ,पिलर ,नोज पक्कड ,चाचणी दिवा इ .

               कृती :-                                                         

 1. सुरुवातीला 3 पिन प्लग सॉ केट घेतला .
 2. त्यावरील कवर खोलून वेगळा केला .
 3. नंतर मग केबल घेतली .(रेड अँड ब्लॅक )
 4. सॉ केट मधे 3 टर्मिनल असतात ..1)फेज ,2)neutral 3)earthing
 5. फेजला रेड केबल जोडली .neutral ला ब्लॅक केबल जोडली . आणि अर्थ ला ग्रीन जोडली .
 6. मग तो सॉकेट कवर पुन्हा बसवला . व केबलचे 2 टोक बाहेर काढले .
 7. शेवटी कॉनटॅक्ट कवर बदलला आणि l ,n ,e ची टेस्ट दिव्याला जोडली व कनेक्शन तपासले .

अनुमान :-

उपकरण सॉ केटला जोडण्यास शिकलो

सौर दिवे बसवणे .

साहित्य :-

multimeter ,सोलर पॅनल , बॅटरी इ.

कृती :-

 1. उपकरणसाठी आवश्यक शक्तीची गणना .
 2. योग्य सौर पॅनल निवडले .
 3. योग्य बॅटरी ची निवड केली .
 4. योग्य प्रकाशन साधन निवडले .
 5. कनेक्शन आणि स्थापना .
 6. voltmeter वापरुन वाचन केले .

Types of solar system :-

 • ऑन ग्रिड सिस्टम :- यामध्ये नेटमिटरिंगचा वापर .
 • ऑफ ग्रिड सिस्टम :- बॅटरी चा वापर केला जातो .

Power requirement formula :-

P = V * I

= 230 * 4

= 920 watt

उदाहरण :-

डिझेल इंजिन

शोध :-

इंजिनचा शोध अल्फ्रेड डिझेल या scientist ने लावला .

इंजिनचे प्रकार :-

 1. अंतर्गत ज्वलन – डिझेल इंजिन ,पेट्रोल इंजिन .
 2. बाह्य ज्वलन – वाफेवर चालणारे .

इंजिनचे भाग व कार्य :-

 1. पिस्टन – दाब तयार करणे .
 2. व्हॉलव्ह – गॅस घेणे .
 3. पंप नोझल – इंधन फवारणे .
 4. फ्लायव्हील – गतिज ऊर्जा साठवणे .
 5. inlet व्हॉलव्ह – हवा आत खेचणे .
 6. outlet व्हॉलव्ह – जळलेले वायु बाहेर टाकणे .
 7. crankshaft – पिस्टनची सरल गती कनेक्टिंग रोडमधून येऊन crankshaft वर चक्रिय होते

1) 2 स्ट्रोक इंजिन :-

 1. झाड कापण्याची मशीन
 2. जहाज
 3. स्कूटी
 4. फवारणी पंप

2) 4 स्ट्रोक इंजिन

 1. कार
 2. ट्रॅक्टर
 3. पॉवर ट्रेलर

अनुमान :-

इंजिन चालवण्यास शिकलो . इंजिनच्या विविध भागांची माहिती घेतली . प्रत्यक्ष इंजिन चालू केले

डम्पी लेवल

साहित्य :-

डम्पी लेवल,ट्रायपॉड स्टँड ,नोंदवही ,स्टाफ ,पेन इ .सूत्र :-

सूत्र :-

अंतर = अप्पर रीडिंग -लोवर रीडिंग *100

उपयोग :-

 1. बंधारा तसेच धरण बांधणे .
 2. बंधाऱ्यात किती पाणी साचेल तसेच पाणी कुठपर्यंत साचेल याचा अंदाज घेणे .
 3. ठराविक उताराचा रस्ता व रेल्वे लाइन घालवायची असल्यास ती कुठे घालावी याचा निर्णय घेत येतो .

अनुमान :-

 1. डम्पी लेवलचा उपयोग करण्यास शिकलो .
 2. अचूक रीडिंग वाचता आली .
 3. दिशा मार्क करता आली .
 4. कंट्रोल लाइन काढता आली

विजबिल काढणे .

 • 1 यूनिट = 1000 वॉट
 • 1000 watt = 1 kw
 • विजबिल काढण्याचा महत्त्वाचा टेबल :-
UNITRATE
0 ते 504.25
51 ते 1007.00
101 ते 15010.50
151 ते 20015.00
200 च्या पुढे20.00

सूत्र :-

यूनिट = watt *quantity *hour 1000

घरातील बिल :-

शोषखड्डा तयार करणे .

साहित्य :-

सिमेंटची टाकी ,पीव्हीसी पाइप ,छोटे -मोठे दगड , इ

कृती :-

1) सुरुवातीला 4*4 चा चौरस आखला .

2) 4 फुट खोल खड्डा खणला .

3) खड्ड्याच्या मधोमध सिमेंटची टाकी उभी केली .

4)तिच्या आजूबाजूने छोटे -मोठे दगड टाकले व खड्डा पूर्ण भरून घेतला .

5)त्यानंतर ज्या ठिकाणाहून अंघोळी किंवा भांड्याच पाणी येत टीहून पीव्हीसी पाइप टाकीपर्यंत टाकावा .

6)जेणेकरून ते सर्व पाणी टाकीत जमा होऊन जमिनीत मुरून जाईल व त्याचा पुनरवापर करता येईल m.

निरीक्षण :-

1) पाण्याची पातळी वाढते .

2)डासांचे प्रमाण कमी होत .

प्लग पिन टॉप जोडणे .

साहित्य :-

वायर ,टॉप पिन ,striper इ .

कृती :-

 1. प्रथम दोन red व black वायर घेतल्या .
 2. दोन्ही वायरचे इन्स्युलेशन काढले .
 3. नंतर 3 पिन टॉप खोलून घेतला .
 4. त्यामध्ये 3 टर्मिनल असतात .(फेज ,neutral ,अर्थिग् )
 5. फेजला red वायर जोडली . neutral black वायर जोडली व अर्थिग् ला ग्रीन वायर जोडली .
 6. अशाप्रकारे प्लग पिन टॉप जोडण्यास शिकलो .

अनुमान :-

प्लग पिन टॉप जोडण्यास शिकलो .