प्रॅक्टिकल क्र 3
प्रॅक्टिकल चे नाव अर्थिंग करणे
आर्थिक म्हणजे काय

डिवाइसों के प्रभान द्वावारा त्रेट्वर टैट्वर चार्ज विद्यमान उर्जे तात्का: म्हणून अर्थ केल्यामुए ओव्हरलोडेड जैमिनीत सोडला जातो। 

अर्थिंग फायदे :

1) अर्थिंग सुरक्षित आहे आण जमानतीता प्रस्ताव करण्याची श्रेष्ठ पद्धत आहे। आपलthaunasa kana आहे पृथ पृथ e क kthauna क e शून आणि ती ती तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस शून

 एयर वायर वापरून कमीं उपकरण पृथ्वीशी जोडली मूल रूप से, समतोल खोजला जातो।

2) एलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन मेघे धातू चालकता न पाहता वापरली जाऊ शकते, अर्थिंग हेसिंग हेजिंग सिस्टम्स की धातू धारा प्रवाहित नाही।

3) व्होल्टेज किंवा ओव्हरोलोडेडे झल्यामुळे स्वचालित यंत्र आण भूइचेला के प्रकार के गर्भ प्रभाव होत नाही।

4) हेतीच्या धोकचा धोका टाळते जे.

अर्थिंगचे प्रकार:

पाईप meaning

प्लेट अर्थ

पाईप अर्थ :

1. प्लैट अर्थिंग ना 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटिमीटर आकाराची आणि 5 मीलीमीटर जाडीची ताम्ब्याची किंवा पढ़ने वाली आयर्नची (बीड) प्लेट घ्यावी। अति अतिशय महा अतिशय अतिशय अर्थिंग करणे स्वस्स्त व्हावे म्हनून बिडाची प्लैट वापरता। शक्य असेल वाँ तर ताम्ब्याचीचपरणे अधिक फायद्याचे असते। 

2. घरेलू वैध जागी दोन ते तीन मीटर खड्डा खोदावा। टाट प्लेट ठेवून प्लेट मध्य जोडलेली खड्ड्यबहेर धरण ठेवावी। नंतर खड्डादादत लोनारी कोसा आनि जाड मीठ यांचे एक आड़ एक तार देवन खड्डा बुजवा।

3.सर्वनाथ वर्च्य थरवर मती तकवी। अर्थिंग जागा शक्यतो चीसर बिक्री याची का घेतल्यास अधिक आनंद होतो। 

4. प्लाला जोडली जोडावी। 

प्लेट अर्थ :

ए. यात पचा शब्दार्थ। 

2. जस्ट विविपीत लोखंडी नी (जी. आय. पी.पी.) खडड़य़त पुरली. 

3. खड्डा बुजाताना प्लैट अर्थिंग प्रमाणीकरण लोणारी कोळसा आणि जाड 

4. मिठा वापरत। पिपच्या वरच्या टोकाला वेल जोडं तीमेनस्वीचला केली।

अर्थिंग

अर्थ म्हणजे काय :

डिवाइसों के प्रभान द्वावारा त्रेट्वर टैट्वर चार्ज विद्यमान उर्जे तात्का: म्हणून अर्थ केल्यामुए ओव्हरलोडेड जैमिनीत सोडला जातो।

अर्थिंग फायदे :

1) अर्थिंग सुरक्षित आहे आण जमानतीता प्रस्ताव करण्याची श्रेष्ठ पद्धत आहे। आपलthaunasa kana आहे पृथ पृथ e क kthauna क e शून आणि ती ती तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस तटस शून

एयर वायर वापरून कमीं उपकरण पृथ्वीशी जोडली मूल रूप से, समतोल खोजला जातो।

2) एलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन मेघे धातू चालकता न पाहता वापरली जाऊ शकते, अर्थिंग हेसिंग हेजिंग सिस्टम्स की धातू धारा प्रवाहित नाही।

3) व्होल्टेज किंवा ओव्हरोलोडेडे झल्यामुळे स्वचालित यंत्र आण भूइचेला के प्रकार के गर्भ प्रभाव होत नाही।

4) हेतीच्या धोकचा धोका टाळते जे.

अर्थिंगचे प्रकार:

पाईप meaning

प्लेट अर्थ

पाईप अर्थ :

प्लैट अर्थिंगना 60 सेंटिमीटर बाइक 60 सेंटिमीटर आकाराची आणि 5 मिलीमीटर जाडीची ताम्ब्याची किंवा पढ़ने वाली आयर्नची (बीड) प्लेट घ्यावी। अति अतिशय महा अतिशय अतिशय अर्थिंग करणे स्वस्स्त व्हावे म्हनून बिडाची प्लैट वापरता। शक्य असेल वाँ तर ताम्ब्याचीचपरणे अधिक फायद्याचे असते।

घराला वैध जागी दोन ते तीन मीटरचा खड्डा खोदावा। टाट प्लेट ठेवून प्लेट मध्य जोडलेली खड्ड्यबहेर धरण ठेवावी। नंतर खड्डादादत लोनारी कोसा आनि जाड मीठ यांचे एक आड़ एक तार देवन खड्डा बुजवा।

3.सर्वनाथ वर्च्य थरवर मती तकवी। अर्थिंग जागा शक्यतो चीसर बिक्री याची का घेतल्यास अधिक आनंद होतो।

प्लाला जोडली

प्लेट अर्थ :

ए. यात पचा शब्दार्थ।

2. जस्ट विविपीत लोखंडी नी (जी. आय. पी.पी.) खडड़य़त पुरली.

3. खड्डा बुजाताना प्लैट अर्थिंग प्रमाणीकरण लोणारी कोळसा आणि जाड

4. मिठा वापरत। पिपच्या वरच्या टोकाला वेल जोडं तीमेनस्वीचला केली।

आज आम्ही बॉयज होस्टल ला प्लेट अर्थ केली.

1) पहिली आम्ही ताम्ब्याची प्‍लखंड लैक्‍लैट जोडली।

2) भंती पासून 1 व 2 मीटर सोडून खड्डा खांनावा ।

3) खड्डा 2 ख़ानला।

4) न्यायधीश मधी आर्थिग प्लैट लवि.टीला बाजूने विटा लावल्या।

5) मीठ (खान्याच) टाकावा

6) नंतर कोलश्या टकावा ।

7) परत मीठ टाकून मतिने झाकून घेने।

प्रॅक्टिकल क्र 23

हेस एक डिवाइस आहे विद्युत् विद्युत् विद्युत् य्य आणते। भोजन के लिए प्री होम भोजन चीनी उपकरण असता
बविद्युत
: एकटर पूर्णपणे कन्व्रेक्शन किंवा बंद आणि लाईट लाई सृष्टि रची असते। बंद केल्यावर सर्किट तूटते।

थ्री वे सर्किट्स मिडे दोन असतात जैस समान उपकरण फिक्क्त विजेचे प्रमाणिक प्रमाणित हैं।

2) ख्याति :

टेस्टी, आम्परही लाल, काय्या, निश्या आणि हिरव्या अशाचार करच्य तारांचो

 1. लाल वात वात्स्या ही टप्‍यात विद्युत प्रवाहित विद्युत टेस्टरने टचर टेस्टर जला पाहिजे।
 2. काी जो – ही रंगाची रक्षा त्वरित म्हनून वापरली किंवा कुठेरी त्याला कोल्डे ते कन्टे म्हण ओहीखले आणि जेव्हा आम्हाला 5 पाक बैरवायचे असते ते गाच ही सं.
 3. हिरव्या पराले या कंपटीशन के आधार पर जंमनीवर किंवा पृथ्वी, या क्वचिटच.
 4. वेल व्हाट व्हाट व्हाट व्हाट व्हाट ऋत्विक रेट रेट, नंंतर रंग हरे रंग का रंग शंक शक।

(3) समय:

हा पाचा पाक असतो, ज्या मध्यम आम्चा मोबाईल इंपैक्ट करतो आणि सामान्य 6 एम्प्स असतो पण जर सामान्य 6 एम्प्स असतो पण जर जास्त तुम्ही अखाडे उपकरण जास्त लाद सह चाल असाल तर, स्विवी प्रमाणे, 16 एम्प्स मिडे वापरा जास्त आहे।

4) भारतवर्षिक

इंडिक्टिक ट्रांस्लेशन ट्रांसफॉर्मर बोर्ड इलेक्ट्रिक सप्लाय रूपांतरण आहे का ते कळते।

5)

टाळण्यासाठी शॉटिंग करून बोर्डवर येण्यासाठी वापरले जाते आणि त्याचे कनेक्शन जेव्हा कोणीतरी प्रथम इलेक्ट्रिक उपकरण वायर असते तेव्हा आम्ही बोर्ड करतो तेव्हा फाइंड जोडतो म्हणून ते नेहमी फेज फक्त त्या शॉटिंगमध्ये जोडा कोसिस त्यात फेज कनेक्शन कट केले जावे आणि कोणालाही कोणत्याही संधीचा

प्रॅक्टिकल क्र 9

प्रॅक्टिकल चे नाव सोलर प्लेट जोडणी

ऊर्जा) म्हनजे अशी ऊर्जा जी आपल्याला सूर्यच्या किरणेंना पासून प्राप्त झाली। या ऊर्जा शब्दार्थ आप भिन्न भिन्न कामासाठी करूतो। जसेकी कोणी पाणी गरम करण्यासाठी तार कोणी विद्युत-वीयर इतर का निर्माण कामासाठी.सौर (सौर ऊर्जा) कडे जाण्यापूर्वी ल्याला (गैर-पारंपरिक/नवीकरणीय) स्थायी/नवीकरणीय स्थायी रचनाएँ सम्बद्ध असंबद्ध असाणे. जस की हवा, पाणि, सौर आणि भू-औषिक, हे नैसर्गिक आइडिक जड़ी-बूटी मिळा आहेत। हे सर्वत्र मुक्त म असतात, ही नैसर्गिक सिसे आपल्या कडून का पैसा मागत नाही। अशांधन न्यूनीकरण प्रभावी / न्यूटनीट फिट असंयतपर्ण असेम्‍भेत. या ऊर्जा वापर दिन दिन वाढ़ चाल आहे. तुम्हाला माहितीच असेल ऑइल, डीज़ेल, ही कुठे तर संपनार आहेत। या ऊर्जा अमर्याद मूल रूप से बिजली कडे जात आहे। सूर्य हार्वीरील उर्जे आहे। ️ उर्जा️ उर्जा️ उर्जा️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ सूर्यापासी वेगळ ️ प्रकार️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ सर्वात महत्वचे म्हणजे प्रकाश दृश्य किरणें (इन्फ्रारेड किरणें), व्हायलेट (पराबैंगनी) किरण आणि एक्स-किरण (एक्स-रे)। सूर्यापापासन प्राप्त झलही किरण किरणे पृथ्वीच्या क्लासम येत नात। तेअत सेल्फ टेक्स्ट टेक्स्ट बैकवेल्यत हे कार्य वातावरणीय वातावरण (परत) करत. जर संपूर्ण किरणे धरतीच्या आरपार आली तर ख़ुप गोष्टी बर्बादी मिटाना। या किरणांचा अमानुषी संपत्ति पण होईल। अश्या प्रकार हे भिन्न एर रक्षण. जी उरल्या ऊर्जा आहे ती पृथ्वीच्या पृष्ठभागवारे शोषलेत। एकाटाटाट भारतावर पदनारी सौर ऊर्जाचाप वापर आप जर योग टाइप केली तर आपल्या देशच्या एक दिन साठीची गरज भगवते। सौर ऊर्जा के फायदे आणि सौरुतनी करण करण्याय संयुक्त उर्जेचे गुणी गुण आहेत। ही ऊर्जा आपल्याला विदर प्राप्त होनारी आहे। सौर ऊर्जा प्रदूषण न कर आणि पूर्व-डिप्ली मेज असणे नूतनक्षम ऊर्जा प्रबंधन। टिकवच्य तत्त्ववर बाबेल। स्थ्या प्रमाणिक ऊर्जा गृहडाला पुरविल्यास अनुमोदक दिले जाऊ शकतेया मधे ज्या मोनाचा वापर गेला जातो ते खूप महाग मितात। काही वस्तू राज्य महूव कर्यार्याट. ऊर्जा साठवण क्षमता पण खाप कम आहे। लोक जागा खूप खर्चे जास्त शमते जर अ सेल्टर. मुख्य अडचण असी आहे की सूर्यप्रकाश हा विसरलेला आनि मधोध असतो। तेल, वायू किंवा कोळसा इत्यादींच्या तुलनेत सौर ऊर्जा घनता कम आहे। क्षमते कार्य सुधारना करण्याचे काम केले जाइल.सौर ऊर्जेचा अर्थ (सौर ऊर्जा का अर्थ)सूर्यापासन प्राप्त करें झाले्या शक्तिस सौर ऊर्जा म्हणतात। वापरा विजेता किवा विसरित मीडियम में ताजी वापरली। सूर्याट वापरण्यासाठी प्रतिसृद्ध सूर्याटा वापरण्यासाठी प्रतिष्‍ठान। सौर सौर सौरमंडल मीटर वाॅट तास प्रति चौरस असते। सौरा वैटॅलीटम् सौर सौर सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा क्टैक्टर प्रेक्षक प्रोजेक्ट आहे।

भारततिल सौर ऊर्जेचीहे. उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय , ज्या मध्ये सुमारे 3000 तास सूर्यप्रकाश चाते असतो. यातवाउर्जेपासून 60 बैट्यवॅट, सौर्यवेपासुन 100वाॅट, बायमा वीकप 10 वायटॅवट आणिवाॅट. 16 टकेभाग आहे। हे केलेल्या क्षमतेच्या 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे। जर सौरुर्जेचा वापराट वाढवता येला तर वात भारती दराही भारत वाढेल आण्टी भारती महासत्ता होण्याच्या मार्गवर पुढे जाऊ शकेल। (मराठी में सौर ऊर्जा की जानकारी) भविष्यील ही मागणी सौर ऊर्जा पूर्ण करण्यासाठी फायदे के लिए प्रयास करें पाहिजेत।सौर ऊर्जेचे फायदे (सौर ऊर्जा के लाभ)सौर सोलर बैटरी कार्याणी नपनारी आहेटे दैहिक सौर ऊर्जा श्रेष्ठ है। आहे। जेव्हा वापर केला नाही, ते वैष्णो आवर्त नाही वायुवाहीतो आवर्त या मौसम वैभव वायू सोडत नाही, जे वायुमंडल वायुयान करत वैभव निर्माणे, स्वयं पा करणे वाचै वीजवी या अनेक वैष्णा वाँसाठी वीस सौर ऊर्जा मित्रा वाच्यु सोडैट नाही। . कोठेही सौराते राणा बसविली जाऊ शक्स। सोलर पॅनेल्स (सौर प्लांक्स) सहजपणे घर कोठे ठेवता येतात। (मराठी में सौर ऊर्जा की जानकारी)म्हनूनच, उर्जेच्या इतर हेवांच्या तुलनेत सलाहकार स्वस्त आहे।

प्रॅक्टिकल क्र 5
प्रॅक्टिकल चे नाव वायर गेज मोजणे
वायर गेज कसे मोजले जाते

मोल भाव वापर
1) घरगुती साठी गलित वापरला

2) घरगुती आणि लघु उद्यम केलातो साठी गुंडाळले्या तरंचा वपर केलातो।

3) घरगुती संगठी संगठी घनीभूत संपत्ति तारा वपर समांन्यायिक केलाजातो

स्पॉट स्पॉट प्‍वाइंट पोस्‍ट पोस्‍ट पोस्‍ट पोस्‍ट पोस्‍ट पोस्‍ट पोस्‍ट प्‍लेट वैट आणिव च्या वाच्या व्‍यवहार जैसे व्‍यवहार जैसे व्‍यवहार साठी लेणा रे एक प्रणाली ही स्‍टी ची पाथ ळ ट्रिटिक प्‍लस असत्‍तिचले पर गमधे कई बनव चप्‍ल पर ग़मधे कई बनव चच्य वाच्या व्‍यवहार। टो काले साइबर असता जेने करुण सहज काढता येता।

लतांची ओख

पैकड –  जितेन्द्रिय वापरायच्या पपडीच्या मुठीच्या दांड्या दांड्यावर वार किंवा सेलू लाईट या असते त्यमुए वीज वाइटीची कामेरिटरी पुरवठा न ठेकेवता प्रेसिडेंट। हया पपडीच उपयोग तारांना पिल देणे, तारा तडणे, तारानाताकवून आकार देणे, कनक नट पिणे यांसाठी केला जातो।

लाँग नोज प्लासर – पकडीचेडैक  या लांम्ब निमुळते असते ठिकाणी ठिकाणी हिचा विशेष विशेष प्रकार के होतो स्टार पकडने स्टाराँची तोंडे वाकविक काम नें या कामसातीता हीपरपरत।

साईड कैरटेक्ट प्लायर –  या चकडीचा, अडचणीच्या ठिकाणी तारा अकपणे तोडणे कन्टईंट चट्या अतारा अताकपणे तोडने या साठी केला जातो।

धूंध्र ड्रायव्र-  स्टडी

लाईट टेस्टिंग –  होटच्या मोठी मधील पाटिया एक उच्च आहे मा विदित वाइटपुर फेरेट जोडले असतार्थ निरापराचे दुसरे टोक मागी बाजूल जोडाले असते जमीवर उभे पूर्णत र स्टाट जोडैल

प्रॅक्टिकल क्र 19
प्रॅक्टिकल चे नाव डम्पि लेवल (डंपी पातळी)

उद्देश्‍यः – डम्ब् पातळीबद्दल जानून घेण्यासाठी।

आवश्यकता: – डम्प्ली लाह्ल, स्पिरिट ले व्हल, प्रेतपत ला व्हल, ट्यूबाव, नोट पॅड, पेन, मीटर -, पंक्ति चित्र।

प्रथम आम्ही धरनाच्या खोल भागे गेलो आणि तिरापा प्रो प्रो प्रोय्यलची व तात्व बनवली।

मग टिपोडवर डम्प्ली लेव्हल इन्स्ट्रुमेंट ठेवले आणि आत्म्याच्या पातळीची तपासणी केलीस्तर निवडा आणि नंतर कंपासच्या सहाय्याने उत्तर दिशानिर्देश तपासा आणि नंतर डम्पी पातळी सेट कराडम्पी पातळीच्या व्यवस्थेनंतर सरळ पातळीवर येण्यासाठी तीन बॉडी स्क्रूद्वारेशाफ्ट ठेवा आणि नंतर व्यूअर शोधकाने शाफ्ट तपासा आणि दृश्य शोधक लॉक कराव्यूहरणाच्या शोधात असलेल्या नट कोसळण्याद्वारे उजव्या बाजुवरील मस्तक लक्ष केंद्र नततानिंतर शोधार्थी द्वारे वर पाहिलेल्या बिड़ गूकडे लक्ष

द्या.कौशल्या: – कुणालाच डम्प्ली लेहल स्टॅडबद्दल माहित असणे आहे, घेण्या विषयवस्तु माहिती असणे दैदिश निदेशक कृति क्रियासाठी कॉन्टूर लाइन। पाटीच्या पाण्यबद्दल जानने वाले घेऊ केले।

उपयोग: – सलाहारे आम्ही डोमीर करू शक्तो. पातळीच्या पाण्यबद्दल जानने वाले घेऊ शक्तोगुंबद मध्यमे साठवले जानार आहे .ते रस्ते.

प्रॅक्टिकल क्र 18
प्रॅक्टिकल चे नाव प्प्लेन टेबल सर्वेक्षण
प्रॅक्टिकलसर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेत जलद आहे. प्लेन आचरण ️ प्‍वांग मेज सर्वेक्षण मुख्य आनंद आनंद प्‍माण्‍णजे मॅप करावयाची टोपो वैशिष्ट्ये पूर्ण दृश्य आहेत। हे लफान आणि मध्यम-मॅपिंगसाठी (1:10000 ते 1:250000) सर्वत मान्य आहे।

जन मेज सर्वेक्षण फायदे :

अवलोकन आणि के धुरंधर एकाच वेली, त्यमुई प्रतिमान तपशील वगण्याचा।

आणि हिंटिंग चेक रेशा काढून पासल्या जाऊ शक्तात।

जैमिनी टरदिसत में अनियमितता अनियमित वस्तचाचाते अचूकपणे ये.

तपशिल भरण्यासाठी हे सर्वत जलद आणिअनुपयोग आहे।

किन्ही विशाल विशाल्याची आवश्यकताएं नाही।

थिओडो लाइटवेट सर्वेक्षक सर्वेक्षण में कम खर्चीक आहे।

हे टेस्टिंग परीक्षण भरोसेमंद नाही।

जन मेज सर्वेक्षण तोटे :

ओल्या हवानमान आणि घनडाट जाड़ाच्छादित देश काम कर्यासाठी।

मोजमाप नसनी (आय चे अचे अहेते) गैरे सोचे आहेत, जर सर्वेट वेगळ्या प्रमाणिक पुनरचना कर।

ते णून नें ज्ड आणि अस्तव्यस्त आवाण्याची शक्यता आहे।

खूप अचुक परिणाम देत नसल्‍स.

वापणा जानारे प्रणाली :

 1. पेड अलिडेड

एक जादा फ़ॉर्मूला आणि सामान्य कामसाठी वापरलातो। यात सामान्यपणे धातू किंवा लाकडी नियम असता ज्याच्या टो काला दोन वेन्स असत। अॅल वाइप्ड वापरात नसताना। असतो आणि केस किंवा पात असतो। अशा टाइप दोहाई स्लिट्स डिजीट एक जीडी ग्राड रेडी शाफ़्ट की विशेषता है। श्विविरी इंस्ट्रुमेंट स्टेशन चैप्टर प्रापण करणार्या बिड़ूभोवती अ‍ॅलिडेडेड फिरावले जाऊ शकते जेणेकरुण चित्री रेषा दिसण्यासाठी साठी.

2 . प्रेप अॅॅलिड

 एक सामान्य बैटिंग फ़ोर दृश्यविते। बैकिंग फ़ोर्क ही उ-आराची धाचाची फ्रेम आहे ज्या आडवा हात आणि हबलचा कललेला हात असतो। वरच्या हाता शेवटी स्टाइल दिलीला सलतो तर हबच्या हाताला बाल्याबला असस् पोड असतो। जेव्हा जावरबिंग काटा पेड टेबल ठेवला तेव्वा उच्ची रेषा (प्प्वर बौबी रेषा) वरच्या हताच्या टोकर कादार काटा। प्रेग्नेंसी के दौरान खराब होने के बाद भी वैटवैट वैट्वेट्वेट किया जाता है।

 1. आत्मा पाटी

सर्वेक्षणादरम् समत्वीय समत्विक गुणन स्पिरिटिंग स्पिरिट वापर्य केला जातो। एटीपाट ळ मिविण्यासाठी, स्पिरिट लेवेवलेने बबलबीच्य व्यवहारी पारिभाषी पाहिजे जेेवा कित्यी दोन परस्पर लंब दिशे सहेतत्वच्या स्थान पर।

 1. कुंड कंपास

कंपासात 80 ते 150 मिमी लांम्ब आणि 30 मिंमड असतो ज्या मध्यकुंट ट्याच्या मिडिलभागी फ्री सब एकसते (संद याभ. चित्र 6). दोभागी दोन्वी बाजूला नूले ते पाच अंशी विण्यसाठी सो पदवीच्या शेवटीवर विदाउट विदाउट प्लेयट। वायाद्वारे सोचे टाळण्यासाठी वाइटा काचेच्या हेडे ऑफर केलेहेव. जेव्हा मध्यमा मध्यमा असते (0-0 वाॅट अस असते), वैवाहा सोई रेशतेच्या काठाशी सम असते। म्हणून या अवस्थतिल कडांतेर स्मृति करणे उत्तर-दक्षिणी दिशा निर्देश।

5 . देश

आंग वायुमण्डल की जाँच करने के लिए। ष्श्श्‍ती डमी डमली डमली वातच्यकामांसाठी फायबेर्स किंवा पातळ अॅल्युमिनेटी पर केला जातो। प्लेनवैश्वर वैश्वर वैटवैर इंटिबंध फिक्सिंग क्रियासाठी स्लिपॅम्प्स, अॅडेसिक्ट्स चापर केला जाऊ शकतो. तीक्ष्ण कडक पेन्सिल, चाण्ल्य अवस्थाचे खोडरबर, पेन्सिल पॉइंट आणिन पेन्सिल शार्प ठेकवण्यासाठी कामात्साठी इस्टेट इस्टेट इस्टेट इटार्टर आहेत। कॉन्टैक्ट वाइस, पाऊस आणि धुळ पास युनिट सुरक्षा झकण्यासाठी ने वाहून वाहून पाजे।. बबबब

प्रॅक्टिकल चे नाव बॅटरीची ग्रॅव्हिटी मोजणे
प्रॅक्टिकल
उद्देश्य: हाइड्रोमीटर से बैटरी के जल स्तर की जांच करना

आवश्यकताएँ: `बैटरी, आसुत जल, हाइड्रोमीटर

प्रक्रिया: 1. शीर्ष पर शिकंजा के साथ बैटरी खोलें

 1. हाइड्रोमीटर को जल खंड में डालें
 2. और फिर हाइड्रोमीटर के पाइप को पानी में डाल दें
 3. फिर हाइड्रोमीटर के बल्ब को दबाएं

5. अगर पानी लाल हो जाता है, तो यह स्तर महत्वपूर्ण है

 1. अगर यह नीले स्तर तक बढ़ जाता है तो ठीक है

बबबबचततत

प्रॅक्टिकल क्र 17
प्रॅक्टिकल चे नाव प्रेशर स्टॉप

उद्देश्य: बाती के चूल्हे और मिट्टी के तेल के चूल्हे के बारे में जानने के लिए 

आवश्यकताएँ: बाती चूल्हा, मिट्टी के तेल का चूल्हा, मिट्टी का तेल, बत्ती

बाती स्टोव के लिए प्रक्रिया

  नीचे के कक्ष में कुछ मिट्टी का तेल डालें

 हफ्तों मिट्टी के तेल में किया और फिर उन्हें बाती धारक पर स्थापित किया

 माचिस की तीली से रोशनी करें

 फ्रेम बढ़ाने के लिए बाती की ऊंचाई बढ़ाएं 

 बत्ती की ऊंचाई कम करने के लिए आंच को कम करने के लिए 

 सूचना: बाती का चूल्हा सतही तनाव के सिद्धांत पर काम करता है जब हमने सप्ताह में मिट्टी के तेल और प्रकाश में किया तो यह सतह के तनाव के कारण मिट्टी का तेल पैदा होता है

 केरोसिन स्टोव के लिए प्रक्रिया: 

 केरोसिन होल्डर में केरोसिन डाल दें

 कुछ हवा के दबाव को बढ़ाने के लिए चाबी को ऊपर की ओर खींचें

 प्रकाश क्षेत्र में सामान को रोशन करें

 सूचना: इसमें वायुदाब का स्तर कब तक बढ़ेगा जिसके कारण कार्बोरेटर जैसे भाग से केरोसिन ऊपर उठ जाता है

प्रॅक्टिकल क्र 11

प्रॅक्टिकल चे नाव बॅटरीची ग्रॅव्हिटी मोजणे
प्रॅक्टिकल
उद्देश्य: हाइड्रोमीटर से बैटरी के जल स्तर की जांच करना

आवश्यकताएँ: `बैटरी, आसुत जल, हाइड्रोमीटर

प्रक्रिया: 1. शीर्ष पर शिकंजा के साथ बैटरी खोलें

 1. हाइड्रोमीटर को जल खंड में डालें
 2. और फिर हाइड्रोमीटर के पाइप को पानी में डाल दें
 3. फिर हाइड्रोमीटर के बल्ब को दबाएं

5. अगर पानी लाल हो जाता है, तो यह स्तर महत्वपूर्ण

ूप्रॅक्टिकल क्र 21

उद्देश्य: कनेक्ट करना सीखने के लिए एक कैपेसिटर मोटर को चलाएं

 उल्टाआवश्यकताएँ: कैपेसिटर मोटर, इंसुलेटेड प्लेयर्स, स्टार्टर, सप्लाई कनेक्शन, इलेक्ट्रीशियन, स्क्रूड्राइवर, सीरीज़ बल्ब के साथ टेस्ट लीड

 प्रक्रिया: 1. सिंगल फेज एसी कैपेसिटर मोटर के लिए उपयुक्त आपूर्ति को ठीक करें और व्यवस्थित करें

 1. मोटर का टर्मिनल बॉक्स खोलें
 2. क्या मैं सर्किट आरेख के अनुसार मोटर कर सकता हूँ
 3. आपूर्ति चालू करें और मोटर चलने लगे
 4. आपूर्ति बंद करें
 5. रनिंग वाइंडिंग के तार को उल्टा करें
 6. आपूर्ति चालू करें और मोटर के घुमाव देखें

प्रॅक्टिकल क्र 2
प्रॅक्टिकल चे नाव कृत्रिम श्वसन

प्रक्रियात्मक :

1) पीडित को पेट दर्द होता है। .

amp ‍यो जीतें जीवन के अंतिम अंग में।

3) घर को सजाए जाने के बाद-बाद में झंझरी | ऐसे में वे व्यायाम करते थे जैसे वे व्यायाम करते थे और जैसे वे बाहरी थे वे बाहर थे।

4) दो सेंकद के पुन: आगे को सुके और एकट में 12 से 13 बार प्रक्रिया को दोहराए |

पय

प्रॅक्टिकल क्र 10
प्रॅक्टिकल चे नाव विज बिल काढणे
विज बिल काढणे

बिल बिलिंग बिलिंग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक बिलाँट बैंटेन वाँन्टेट चिट्ठी, एक टेक्‍स्‍ट बिल्‍ट बैंटेन्‍ट वाँन्‍ट चिट्ठात्‍थन, एक टेक्‍स्‍ट बिल्‍ट नियंत्रक अत्‍याधीश जाप्‍तान्‍वयन संस्‍थान बिलेट किंवा टेक्‍स्‍ट बिल्‍ट बैंटेन्‍ट जाप्‍ट वैट बिलेट बिल्‍ट बिलिंग किन्‍वा टेक्‍स्‍ट बैंटेन्‍ट पावत्‍ती प्रिटी इंटरनेट ग्राहकाना इलेक्ट्रॉनिक बिलेएड. केले जात।

देश : वीज बिला काढणे 

सामग्री साहित्य : 

    बिजली , मित्र , नोट बुकक , पेन्सिल ई . 

प्रक्रियात्मक  : 

1) आपाल्या घर्या सग्या वीज उपकरण ची ची करावी । 

2) प्रत्यक उपकरण प्रत्यक उपकरण वाणी नीट नो करावी। 

3) काही दिन के उपकरण किती वेल वापरतो नोंदकरवी । 

4) दररोज करने वाले उपकरण चाच्या वॉट व तासाची की गणना करावी . 

वीज बिलेचे फायदे:

1) आपल्या आपल्या वीज बिलाचा आदि.

2) आपाल्याला समाज की किन्ट उपकरण वापर्या वर कितीयनीत येत।

3) वीज बिल कस काढत ते कते।

उदास।

उपकरण : कोल्टर

काम : 450

नाग : 1

वेळ : 8

सुत्र :

     यनीत = नाग x x वेळ

                 —————————

                       1000

              = 1 x 450 x 8

                 ————————

                      1000

             =     3.66 युनिटि

ए. क्रउपकरणांचे नावनागउपकरणांचे व्हॉल्टेज ( वी )दैनिक उपकरण वापरण्याचं वेळ ( टी )नियमित योनि
      (यू)ए.कोल्टर1450 83.62.पंखा270202.83.बल715140.034.टीवि7250102..55.एक17600.160.12एकुन युन9.05 युन

प्रॅक्टिकल क्र13
प्रॅक्टिकल चे नाव बायोगॅस

बायोगॅस चा उपयोग:

बायगॅस हा ज्वलनशील मूल रूप से त्याचा इंधन म्हनून चांगलाच वापर. सांडपाणी प्रकल्पतील गाळ बंद टाकित कुजू दिल्यास मोठ्या प्रमाणक बायगॅसची बिटी। व या गॅसला साठवू त्याचा इंधन म्हनून वापरत। बायगॅसचा वापर अधिक विशाल होण्यामागे पारिस्थितिकी तंत्र चिंता हे एक प्रमुख आहे।

बायगॅस चेस फायदे :

स्वछ में धन 

धुर विहीन 

विहीन 

उपाय के लिए

 बिजली का उत्पाद

घरगुती वापरता मान्य 

बायगॅस ची प्रक्रिया प्रक्रिया :

देश :घरगुती उपयोग बियोगास बनवाने 

सामग्री सामग्री:

1 लिटरच दोन टाकी , ताजा गोबर , 2 पीवीपी पाइ , शेण , पाणी इ. 

प्रक्रियात्मक : 

1) एक लीटर तकी आहे। माला तेनरातून मिलाले।

2) किंत्याही पीवीपी पी चिचटवा।

3)गॅस हो टाकी बनवण्यासाठी 20 रंगाचीले घेणे । 

4 ) त्या 

5) शेण मिसळा (55 लीटर 50 लीटर) आणि पाणि घालून बारीक़ी ख़राबी। टाका मध्याह्नर

6) टाकी उलटने ठेवी । 10 – 15 दिन गत गॅसहर होईल . 

बायोगैस की क्षमताआवश्यक गोबरपानी (एलटीआर)1 एम 325 किलो252 एम 350 किलो503 एम 375 किलो754 एम 3100 किलो1006 एम 3150 किग्रा.150

बायगॅस चित्र :

बायगॅसमधले रसायन : 

1) (सीएच4=60%)

2)(CO2= 40%)

शोषखड्डा
1) लक्ष स्तर मध्यम स्तर के पाणी भरणे । स्तर मध्यमे हवेचा फुगे नसावे । यूट्यूब भरण्याची सोपी पद्धत पहिली बाजू पाण्यामधी टाकावी दुस्य बाजूने पाणि थोंडाने ओधावे। 

2) लेवल घेऊन त्याची पहिली बाजू खिडकीच्या कोप्यात धारावे । शरीरी बाजू दुस्या खिडकीच्या कोपरूयत धारावे । अवलोकन करवे दोन्हाई बाजूची खिडकी स्तर आहे । 

3) याचा अर्थ मिस्त्री वीट लावण्यासाठी, केला जातो । 

4) या वाचापर भिंतीची स्तर भगण्यासाठी केला जातो। 

सावधानी:

1)यूबलेवल चा वापरेशनीबेला गाठ नसल्याचे सिक्युरिटी करा।

2) स्तर स्तर वापर्सी स्तर मध्यम स्तर के हवेचे फुगे नसले पाहिजे ।

प्रॅक्टिकल क्र 12

प्रॅक्टिकल चे नाव डिझेल इंजिन

सिलेंडर ब्लॉक (सिलेंडर ब्लॉक)

पिस्टन और पिस्टन रिंग (पिस्टन और पिस्टन रिंग)

कनेक्टिंग रॉड

क्रैंक शाफ्ट

क्रैंककेस

कैम शाफ्ट (केम शाफ़्ट)

वाल्व (वाल्व)

ठंडा पानी जैकेट (वाटर जेक)

सिलेंडर हेड (सिलेंडर हेड)

यह (कच्चा लोहा) ढलवा लोहा का बना है. यह सिलेन्डर हेड हेडलाइंस के समान है। अच्छी तरह से संतुलित, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। आंतरिक रूप से भी।

पिस्टन रिंग (पिस्टन और पिस्टन रिंग)

यह कच्चा लोहा (दलवा लोहा) और एल्युमिनियम मिश्र धातु (एल्युमिनियम एलाइइंग) के बने होते हैं। गुणवत्ता बेहतर है। एलर्जी तीन rauth में कम में e कम संकट आयल जब पिस हमthut को kasaur k kasaut तो पिस kthuthirrair r कम ray ray yasair से से हुई हुई हुई हुई हुई हुई हुई हुई हुई हुई आयल रिंग बजने वाला रिंग उच्च दाब गैस (उच्च दबाव वाली गेस) कोज़ में जाने से है।

कनेक्टिंग रॉड (कनेक्टिंग)

उच्च गुणवत्ता वाले गुण वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से ऐसा करने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से विशिष्ट प्रकार का है। बडा श्रीनगर 

क्रैंक शाफ्ट

️ शाफ्ट️ शाफ्ट️ शाफ्ट️ शाफ्ट️️️️️️️️️️️ है है है ️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️ क्रैंक️️ क्रैंक️ क्रैंक️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ जब वह आराम से करे, तो वह आपकी मदद करेगा। बैटरी के हिसाब से पराक्रमी फली, चक्री गति पर अच्छी तरह से अच्छी तरह से अच्छी तरह से, अच्छी तरह से चार्ज होने वाली फली पर अच्छी तरह से लागू होता है।

 क्रैंककेस

सिलेन्डर ब्लॉक करने के लिए बार-बार केस करना पड़ता है। यह काम करने के लिए है। ढलवाँ लोहा एल्युमिनियम (अलुमिनेट) का बना। 

 कैम शाफ्ट (केम शाफ़्ट)

केम शाफ़्ट का कवच को बंद करना और खुलना. केम पर केम लोब बना है। लाता है। एक प्रवेश द्वार (इनलेट) वायु वाँ आउटलेट (आउटलेट) वाल्व के लिए बंबई है। केम शाक के ठीक होने के बाद ठीक हो जाता है।  अच्छी तरह  से घोषित होने के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह ठीक है। काम को अच्छी तरह से करना ठीक है।

सुधार में सुधार करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें।

वाल्व (वाल्व)

यह सुरक्षित है. Vana ic ic मतलब आंतरिक दहन इंजन (rurcun कैबशन इंजन इंजन इंजन) इन मौसम की तरह 30° से 40° पर लागू होता है।
वर्धमान संचार के लिए संचार में बोल्‍ट बॉलिंग करता है।

इनलेट वाल्व (इनलेट वाल्व)

आउटलेट वाल्व (गेट वाल्व)

इनलेट वॉल्व (इनलेट वाल्व)- रक्षा के लिए कीटाणुशोधक  और जानकारों के अनुसार .

पेट्रोल इंजन  हवा में हवा में हवा का संचार का संचार कक्ष (कैब चेंबर) में फिर से शुरू होता है। उसके बाहर निकल गया है।

डीजल इंजन  हवा में हवा से हवा को हवा देने वाला दहन कक्ष (कॉम्बिनेशन चैंबर) में है। जब बीडीसी (बाटा डेट सेन्टर) से tdc (टॉप सेन्टर) ओर यह है। शुद्ध हवा का तापमान (तापमान) ऊँचा (ऊच) या बड़ा होता है। फिर से आपदा है। कैसे सिलेन्डर के बिखराव बिखराव है।

उसके बाहर निकल गया है। यह निकेल क्रोम स्टील है।

OUTLET VALVE (बाहर वाल्व)-  यह विद्वत जीसस बाहर निकला हुआ है। यह वाल्व सिल्वर स्टील है।

ठंडा पानी जैकेट (वाटर जेक)

प्रतिकूल स्थिति में है। उच्च तापमान उच्च (उच्च) या अधिक उच्च तापमान पर होता है। यह स्थिर है। अंदर की गर्मी  1600℃ से 2800℃  तक. अगर ऐसा ही रहता है तो क्या करें। ब्लॉक की दीवारो मैं छेद या साइबर साइबर है। जिसमे️ जिसमे️ जिसमे️ जिसमे️

मूवी के समय की सहायता से ️ चारों️️️️ जल जलप्रपात। पानी में ठंड लग रही है। यह निरंतर चलती रहती है।

प्रॅक्टिकल क्र 14
प्रॅक्टिकल चे नाव धूर विरहित चूल

धुर विहीन कार्य:-

1) नेहमीच्याचुलीत जाच्या उष्णतेचा जेवढा वापर

2) प्याटप्यात शिल्लक येतो।

धुर विहीन चुलीचे फायदे –

1) इन्धनाची (लाकडाची) बचाने वाला।

2) जंगल तोड कम व पर्यावरण प्रदूषण।

3) वापरल्या इंधनाचा पूरेपुर और पूर्ण उपयोग होतो।

4)चुलीतील जापसिक्युन जमानत।

5) एकच वेचिलीचा दुहेरी उपयोग,

6) स्वयंपाक अभिग्रहण सुरक्षित,

7) कमीम्‍बन्‍द वायू प्रदूषण।

इंधन म्हणजे काय :-

जे गुणवत्ता गर्मी (ज्वलनांक) पेट घेतात; जाल्यानंत उष्ण उष्णता 16 त असे माल आपमें इंधने म्हनून वापरतो। केर रोग (रोकेल), गोबर गॅस (मिथेल), एल.पी.जी. (ऐसेन्स) जेवढी साखी लम्बा तेवढे ते इंधन जन्यस कठीण। घरगुती वापराच्या स्टडी मिडे दाबाखाली ड्रूप ब्यूउ वायू साठवालेला असतो। कीटमधून बाहेर आल्यावर दाब कमीं। व द्रव्य वायू बनतो।

आउट वेव वेवगळ्या इंधनां वापर करून वेळ अनौपचारिक प्रमाण आहे।

स्वयंपाका लांगनारा वेळ इंधनाचे ज्वलन
लाकूड 42टट 1.9 कीलोग्रम
रोंकल 45 वॉट्स
स्वयंपाक गॅस 45 रॉट
इंधनाची उष्मांक की कीमत।

ईंधन की कीमत :

इन्धनाचे नाव सध्या किमत (प्रति 1 किलो)
लाकूड रु.15
रोंकल रु. 50
घरगुती गाॅस रु. 64
धुर विहीन चुलहा बनवणे दीक्षित :

शेयर करना:

धुर विहीन कार्य:- 

1) नेहमीच्याचुलीत जाच्या उष्णतेचा जेवढा वापर

 2) प्याटप्यात शिल्लक येतो।

धुर विहीन चुलीचे फायदे –

1) इन्धनाची (लाकडाची) बचाने वाला।

2) जंगल तोड कम व पर्यावरण प्रदूषण।

3) वापरल्या इंधनाचा पूरेपुर और पूर्ण उपयोग होतो।

4)चुलीतील जापसिक्युन जमानत।

5) एकच वेचिलीचा दुहेरी उपयोग,

6) स्वयंपाक अभिग्रहण सुरक्षित,

7) कमीम्‍बन्‍द वायू प्रदूषण।

इंधन म्हणजे काय :- 

जे गुणवत्ता गर्मी (ज्वलनांक) पेट घेतात; जाल्यानंत उष्ण उष्णता 16 त असे माल आपमें इंधने म्हनून वापरतो। केर रोग (रोकेल), गोबर गॅस (मिथेल), एल.पी.जी. (ऐसेन्स) जेवढी साखी लम्बा तेवढे ते इंधन जन्यस कठीण। घरगुती वापराच्या स्टडी मिडे दाबाखाली ड्रूप ब्यूउ वायू साठवालेला असतो। कीटमधून बाहेर आल्यावर दाब कमीं। व द्रव्य वायू बनतो।

प्रॅक्टिकल क्र 9

ऊर्जा (सौर ऊर्जाम्हणजेशी ऊर्जा जी आपल्या सूर्यच्या किरणें पासून प्राप्त करें। या ऊर्जा शब्दार्थ आप भिन्न भिन्न कामासाठी करूतो। जसेकी कोणी पाणी गरम करण्यासाठी तार कोणी विद्युत-वीयर इतर का निर्माण कामासाठी.सौर (सौर ऊपसौरर्जा) कडे जाण्यापूर्वी ल्याला (गैर-पारंपरिक/नवीकरणीय) स्थायी/नवीकरणीय स्थायी रचनाएँ सम्बद्ध असंबद्ध असाणे. जस की हवा, पाणि, सौर आणि भू-औषिक, हे नैसर्गिक आइडिक जड़ी-बूटी मिळा आहेत। हे सर्वत्र मुक्त म असतात, ही नैसर्गिक सिसे आपल्या कडून का पैसा मागत नाही। अशांधन न्यूनीकरण प्रभावी / न्यूटनीट फिट असंयतपर्ण असेम्‍भेत. या ऊर्जा वापर दिन दिन वाढ़ चाल आहे. तुम्हाला माहितीच असेल ऑइल, डीज़ेल, ही कुठे तर संपनार आहेत। या ऊर्जा अमर्याद मूल रूप से बिजली कडे जात आहे। सूर्य हार्वीरील उर्जे आहे। ️ उर्जा️ उर्जा️ उर्जा️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ सूर्यापासी वेगळ ️ प्रकार️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ सर्वात महत्वचे म्हणजे प्रकाश दृश्य किरणें (इन्फ्रारेड किरणें), व्हायलेट (पराबैंगनी) किरण आणि एक्स-किरण (एक्स-रे)। सूर्यापापासन प्राप्त झलही किरण किरणे पृथ्वीच्या क्लासम येत नात। तेअत सेल्फ टेक्स्ट टेक्स्ट बैकवेल्यत हे कार्य वातावरणीय वातावरण (परत) करत. जर संपूर्ण किरणे धरतीच्या आरपार आली तर ख़ुप गोष्टी बर्बादी मिटाना। या किरणांचा अमानुषी संपत्ति पण होईल। अश्या प्रकार हे भिन्न एर रक्षण. जी उरल्या ऊर्जा आहे ती पृथ्वीच्या पृष्ठभागवारे शोषलेत। एकाटाटाट भारतावर पदनारी सौर ऊर्जाचाप वापर आप जर योग टाइप केली तर आपल्या देशच्या एक दिन साठीची गरज भगवते। सौर ऊर्जा के फायदे आणि सौरुतनी करण करण्याय संयुक्त उर्जेचे गुणी गुण आहेत। ही ऊर्जा आपल्याला विदर प्राप्त होनारी आहे। सौर ऊर्जा प्रदूषण न कर आणि पूर्व-डिप्ली मेज असणे नूतनक्षम ऊर्जा प्रबंधन। टिकवच्य तत्त्ववर बाबेल। स्थ्या प्रमाणिक ऊर्जा गृहडाला पुरविल्यास अनुमोदक दिले जाऊ शकतेया मधे ज्या मोनाचा वापर गेला जातो ते खूप महाग मितात। काही वस्तू राज्य महूव कर्यार्याट. ऊर्जा साठवण क्षमता पण खाप कम आहे। लोक जागा खूप खर्चे जास्त शमते जर अ सेल्टर. मुख्य अडचण असी आहे की सूर्यप्रकाश हा विसरलेला आनि मधोध असतो। तेल, वायू किंवा कोळसा इत्यादींच्या तुलनेत सौर ऊर्जा घनता कम आहे। क्षमते कार्य सुधारना करण्याचे काम केले जाइल.सौर ऊर्जेचा अर्थ (सौर ऊर्जा का अर्थ)सूर्यापासन प्राप्त करें झाले्या शक्तिस सौर ऊर्जा म्हणतात। वापरा विजेता किवा विसरित मीडियम में ताजी वापरली। सूर्याट वापरण्यासाठी प्रतिसृद्ध सूर्याटा वापरण्यासाठी प्रतिष्‍ठान। सौर सौर सौरमंडल मीटर वाॅट तास प्रति चौरस असते। लवॅट पृथ्वी सौरा सौरा सौरा सौर ऊर्जाटैक्टर पृथ्वी ग्रह पृथ्वी सौर ऊर्जाटैक्टर पृथ्वी पर्यावरण प्रोजेक्ट आहे. भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति)भारत हाट देश देश आहे। आम्हाला सालभर सौर किरणे मितात, ज्या मध्यमे सुमारे 3000 तास सूर्यप्रकाश सौर्य असतो। 2020 च अखेरीस भारत सरकार नूतनीकरण लक्ष्य लक्ष्य क्षमतेचे ठेवले आहे। यातवाउर्जेपासून 60 बैट्यवॅट, सौर्यवेपासुन 100वाॅट, बायमा वीकप 10 वायटॅवट आणिवाॅट. 16 टकेभाग आहे। हेचैन्ट लोक वाहित्या क्षमतेच्या 60 टक्क्यांपर्यंत वाढैण्याचे मार्गेवरचेंचा वाचैण्याचे मार्गेवर चेचक आहे। टाकू शकेल। (सौर ऊर्जा की जानकारी मराठी में) भविष्यल ही मागणी सौर ऊर्जा पूर्ण करण्यासाठी पूरी कोशिश केले पाहिजेत। सौर ऊर्जा के लाभ (सौर ऊर्जा के लाभ)सौर ही कधी संपर्णी स्रोत सौर ऊर्जा आणि नूतन नूतन करण्याकरणीय शक्तिसंयोजन साठी श्रेष्ठ आहे। जेव्हा वापर केला नाही, ते वैष्णो आवर्त नाही वायुवाहीतो आवर्त या मौसम वैभव वायू सोडत नाही, जे वायुमंडल वायुयान करत वैभव निर्माणे, स्वयं पा करणे वाचै वीजवी या अनेक वैष्णा वाँसाठी वीस सौर ऊर्जा मित्रा वाच्यु सोडैट नाही। . कोठेही सौराते राणा बसविली जाऊ शक्स। सोलर पॅनेल्स (सौर प्लांक्स) सहजपणे घर कोठे ठेवता येतात। (मराठी में सौर ऊर्जा की जानकारी)म्हणूनच, उर्जेच्या इतर हेमांच्या तुलनेत सलाहकार स्वस्त आहे जेव्हा वापर केला नाही, ते वैष्णो आवर्त नाही वायुवाहीतो आवर्त या मौसम वैभव वायू सोडत नाही, जे वायुमंडल वायुयान करत वैभव निर्माणे, स्वयं पा करणे वाचै वीजवी या अनेक वैष्णा वाँसाठी वीस सौर ऊर्जा मित्रा वाच्यु सोडैट नाही। . कोठेही सौराते राणा बसविली जाऊ शक्स। सोलर पॅनेल्स (सौर प्लांक्स) सहजपणे घर कोठे ठेवता येतात। (मराठी में सौर ऊर्जा की जानकारी)म्हणूनच, उर्जेच्या इतर हेमांच्या तुलनेत सलाहकार स्वस्त आहे जेव्हा वापर केला नाही, ते वैष्णो आवर्त नाही वायुवाहीतो आवर्त या मौसम वैभव वायू सोडत नाही, जे वायुमंडल वायुयान करत वैभव निर्माणे, स्वयं पा करणे वाचै वीजवी या अनेक वैष्णा वाँसाठी वीस सौर ऊर्जा मित्रा वाच्यु सोडैट नाही। . कोठेही सौराते राणा बसविली जाऊ शक्स। सोलर पॅनेल्स (सौर प्लांक्स) सहजपणे घर कोठे ठेवता येतात। (मराठी में सौर ऊर्जा की जानकारी)म्हणूनच, उर्जेच्या इतर हेमांच्या तुलनेत सलाहकार स्वस्त आहे सोलर पॅनेल्स (सौर प्लांक्स) सहजपणे घर कोठे ठेवता येतात। (मराठी में सौर ऊर्जा की जानकारी)म्हणूनच, उर्जेच्या इतर हेमांच्या तुलनेत सलाहकार स्वस्त आहे सोलर पॅनेल्स (सौर प्लांक्स) सहजपणे घर कोठे ठेवता येतात। (मराठी में सौर ऊर्जा की जानकारी)म्हणूनच, उर्जेच्या इतर हेमांच्या तुलनेत सलाहकार स्वस्त आ

खख

project(ऊर्जा व पर्यावरण विभाग)
विद्यार्थ्याचे नाव स्वप्निल सखाराम वामन
विभागाचे नाव ऊर्जा व पर्यावरण
उद्देश
पिरंगुटच्या शाळेत आयबीटीच्या नवीन अभ्यासक्रमासाठी आणि अभियांत्रिक व गृह आरोग्य खाद्य इलेक्ट्रिक व शेती शिक्षणासाठी इलेक्ट्रिक वायरिंग करायची आहे
कृती
1) सर्वप्रथम त्या रूमचे अंतर मोजून घेणे
2)व त्या रूमचे पॉईंटनुसार कोटेशन काढणे
3) लाईन दोरीने मार्किंग करून घेणे
4) व पट्टी ठोकून घेणे
5) वायर ओढून घेणे
6) मेन डीपी ची वायरिंग ओढून घेणे
7)बोर्डला स्विच फिट करून घेणे
8) बोर्डची आतली वायरिंग जोडून घेणे
9) मेन सप्लाय कनेक्ट करणे डीपी
10) फिटिंग झाल्यानंतर सर्व कनेक्शन चेक करून घेणे
साहित्य
1) हॅमर ड्रिल मशीन
2) पोगर
3) स्क्रू ड्रायव्हर
4) पक्कड
5) बॉल पिन हॅमर
6) मीटर टेप
7) लाईन दोरी
8)इन्सुलेशन टेप
9) ट्रिपल
10) नो सप्लायर

काम करते वेळी आलेली अडचण

आम्ही तिथे काम सुरू केले त्यानंतर गेल्यावर 20 मिनसेनंतर लाईट गेली. त्यानंतर आम्ही थोडा वेळ लाईटची वाट बधि- तली. तरी सुद्धा लाईट आलीच नाही. त्याच्यानंतर आम्ही आमच्या जवळील पोगरने 4 ते 5 होल मारल्या- नंतर आमच्याकडून तो पोगर गेला. त्यानंतर आम्ही तिथल्या इले- क्ट्रिकच्या सरांपाशी गेलो. व सरांकडून पोगर मागितले. भा तुटला त्या सरांनी आम्हांला पोगर दिले. मग त्या पोगरने आम्ही संपुर्ण इलेक्ट्रिक विभागाची आम्ही पट्टी मारून घेतली. व त्या नंतर आम्ही वायरिंग केली.

आलेला अनुभव :-

शाळेत मालेला तिच गेल्यावर आम्ही वाहनगावच्या तिथ आम्हाला अनुभव म्हणजे आम्हांला ड्रिन मशीन पट्टी न्यामध्ये चालवायचा ठाकायचा म्हणज कशा प्रकार १०° कशी कापायची माला. वायर्स त्याचा पट्टी कोण फोल्ड कराया त्याचा अनुभव कशा प्रकार आढायच्या अनुभव जाला बोर्ड अनुभव आला. शिल मशीनने भिंती- मध्य आरपार होल पाडायचा आला. भरायचा अनुभव