Costing

अ. क्र.मालाचे नावएकूण मालदरकिंमत
1.टेस्टर13030
2.पक्कड16060
3.इन्सुलेशन टेप11010
4.टेस्ट lamp16060
5.पट्टी पाना280160
6.स्टीपर16060
7.रिंग पाना290180
8.स्क्रू ड्रायव्हर17070
9.मल्टी मीटर12020

एकूण 620

  1. मटेरियल कॉस्ट- 620

. 2. मजुरी(30%)= मटेरियल कॉस्ट * 0.30

. = 620*0.30=180

. 3. एकूण किंमत=620+180=806 रू